.

Bóg w chwale

Autor nieznany

Paryska Apokalipsa, tkanina, ok. 1400,
Biblioteka Narodowa, Paryż

Powiększenie Dzieło ilustruje wizję z czwartego rozdziału Apokalipsy św. Jana. Apostoł, którego widzimy z lewej strony na dole, gdy z pomocą anioła wychodzi po schodach, jest świadkiem niezwykłej sceny.

"A oto w niebie stał tron i na tronie [ktoś] zasiadał. A Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu (...)" (Ap 4,2-3). Osoba zasiadająca na tronie to Bóg Ojciec. Wraz z tronem otoczony jest podtrzymywaną przez anioła mandorlą, czyli olbrzymią aureolą o owalnym kształcie, obejmującą całą postać. Bóg trzyma królewskie berło, a Jego stopy spoczywają na kuli ziemskiej, co symbolizuje Boskie panowanie nad światem.

"(...) a w środku tronu i dokoła tronu cztery Zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu: Zwierzę pierwsze podobne do lwa, Zwierzę drugie podobne do wołu, Zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką i Zwierzę czwarte podobne do orła w locie. Cztery Zwierzęta - a każde z nich ma po sześć skrzydeł (...)" (Ap 4,6-8). Anonimowy artysta wiernie przedstawił postaci opisane w Apokalipsie. Według niektórych interpretacji są to symbole czterech Ewangelistów. Lew bardzo często w sztuce towarzyszy św. Markowi, wół - Łukaszowi, anioł - Mateuszowi, a orzeł - Janowi.

Nad tronem, u góry, wisi siedem lamp, o których wspomina św. Jan: "(...) i płonie przed tronem siedem lamp ognistych, które są siedmiu Duchami Boga" (Ap 4,5). To symbol Ducha Świętego.

Po obu stronach mandorli i tronu widzimy osoby nazwane przez św. Jana Starcami. To Patriarchowie ze Starego Testamentu i Apostołowie. Oddają oni cześć Bogu, klęcząc lub grając na instrumentach muzycznych.

Poniżej mandorli i Starców dostrzegamy wodę. "Przed tronem - niby szklane morze podobne do kryształu" (Ap 4,6) - pisze św. Jan. Morze symbolizuje odległość Stwórcy od stworzenia, podkreśla jeszcze bardziej Jego świętość i chwałę. Wielkość tej chwały chciał przede wszystkim pokazać anonimowy twórca "Paryskiej Apokalipsy".

Leszek Śliwa

Tygodnik Katolicki "Gość Niedzielny" Nr 45 - 11 listopada 2007r.

góra

Następna strona

<< do w ramach
.